Over Kankeronderzoekfonds Limburg


Kankeronderzoekfonds Limburg steunt sinds 2008 baanbrekend en veelbelovend kankeronderzoek. Het Kankeronderzoekfonds Limburg is een regionaal fonds. Uw gift gaat dan ook naar onderzoek in het Maastricht UMC+  en Limburgse partnerziekenhuizen waar artsen en onderzoekers zich hard maken voor een wereld waarin kanker steeds beter behandeld kan worden. Ze zetten in op het voorkomen en eerder ontdekken van kanker en werken aan effectieve en innovatieve behandeltechnieken. De resultaten geven hoop voor patiënten die nu en in de toekomst te maken krijgen met kanker. Onderzoek dat resulteert in goede zorg en betere behandeling, dichtbij in eigen regio.

Onderstaand leest u meer over onderzoeken die met uw bijdrage gesteund worden

Herstel van gevoel in de gereconstrueerde borst

Killercellen tegen kanker

Uitzaaiing van borstkanker in lymfekllieren opsporen met een MRI scan

Nierkanker herkennen door urine biomarkers

Therapiecombie voor longkanker

EnCoRe: Gezondheidsverbetering voor de patiënt met dikkedarmkanker